تنبلی تخمدان یا تخمدان پلی کیستیک

تنبلی تخمدان یا تخمدان پلی کیستیک بیماری تنبلی تخمدان یا تخمدان پلی کیستیک مانند بیماری دیابت بالاترین شیوع را دارد. این دو بیماری با یکدیگر مرتبط هستند. از چهار خانم یک نفر مبتلا به تنبلی تخمدان می شود، یعنی 25 درصد که آمار بسیار بالایی است. به این ترتیب که زمانی که نوزاد دختری به اطلاعت بیشتر دربارهتنبلی تخمدان یا تخمدان پلی کیستیک[…]