تست پاپ اسمیر

تست پاپ اسمیر پاپ اسمیر، تستی ایمن، سریع و غیر تهاجمی است که جهت بررسی هر گونه تغییرات سلولی دهانه رحم از سوی پزشک تجویز می شود. تغییرات سلولی می تواند ناشی از سرطان و یا عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی یا همان HPV  باشد. HPV (ویروس پاپیلومای انسانی) علت اصلی بروز سرطان دهانه رحم اطلاعت بیشتر دربارهتست پاپ اسمیر[…]