آندومتریوز در دوران نوجوانی

آندومتریوز در دوران نوجوانی آیا امکان اندومتریوز و بارداری همراه با هم وجود دارد ؟ بیشتر اندومتریوز در سنی  شایع است ؟  راه تشخیص آندومتریوز چیست ؟ آیا آندومتریوز  در سنین نوجوانی هم  بروز می کند ؟  این ها همگی سوالاتی هستند،  که در هنگام مراجعه به مطب، از دکتر شهناز پوربرفه ای متخصص زنان در اطلاعت بیشتر دربارهآندومتریوز در دوران نوجوانی[…]